Emballage- och förpackningslösningar med hållbarhet i fokus

Skog 1

Hos Aven är hållbarhet inte bara en trend, det är vår kärnvärdering. Vi är starkt engagerade i att minska vår påverkan på miljön och skapa produkter och processer som främjar en hållbar framtid. Vår övertygelse är att varje steg mot hållbarhet bidrar till en positiv inverkan både på samhället och planeten.

FSC® och PEFC-certifierade råvaror

Vår vision sträcker sig bortom att bara producera emballage – vi vill leverera hållbara lösningar. Aven strävar efter att leverera optimalt och hållbart emballage så därför kan vi nu erbjuda virke som är miljöcertifierat enligt FSC® och PEFC om kunden så önskar. Förpackningar gjorda av nordiskt barrträ är inte bara ett grönare alternativ, de är ett guldkorn för ett grönt resultat. Vi använder endast virke från hållbart skogsbruk, där planteringen överstiger avverkningen. Samtidigt avger träden som används i vår produktion inte mer CO2 än när de odlades. När du väljer Aven, väljer du också en mer hållbar framtid. Vårt åtagande sträcker sig även till produktionsprocessen där restprodukter från vår produktion används som bränsle till värmeverk, vilket minimerar avfall och optimerar resursanvändningen.

Värmebehandling och ISPM 15

För att nå global hållbarhetssäkerhet innehar vi licens från Jordbruksverket samt följer standarden för värmebehandling enligt ISPM 15. Denna standard kräver att träemballage värmebehandlas för att eliminera eventuella skadeinsekter när det passerar landgränser.

Kvalitetsledningssystem

Vi är även certifierade enligt kraven i SS EN ISO 9001, 14001 och 45001. Vår strävan efter hållbarhet är en resa där varje steg rör sig i takt med naturen och en grönare framtid.
Du kan läsa mer om våra certifikat och märkningar här. 

Vi arbetar långsiktigt för att möta våra kunders och klimatets behov.

Transparens med En EPD Certifiering 

Trovärdighet handlar till stor del om transparens. EPD Norge har godkänt Avens verktyg för att beräkna pallars CO2- och miljöpåverkan genom alla faser av livscykeln. EPD:erna utarbetas enligt ISO-standard 14025 (Miljömärkning och deklarationer typ III) för varje enskild pall som du köper från oss med tillhörande leveransadress och det är din trygghet för en trovärdig beräkning av klimat- och miljöpåverkan. Faserna är indelade i följande kategorier:

  1. Produktionsfas - utvinning och användning av råvaror och energi för att tillverka de färdiga pallarna baserat på företagsspecifik data.
  2. Användningsfas - distribution och användning av pallarna (inklusive underhåll, reparation och utbyte)
  3. Livets slutfas - återvinning eller avyttring av pallarna. EPD:n ger dig möjlighet att jämföra miljöpåverkan vid användning av olika produkter, så att du kan fatta de mest hållbara valen.

Du kan läsa mer om EPD i vår kunskapsbank.

Miljöpolicy hos Aven - en ständig förbättringsprocess

Avens verksamhet präglas av ett aktivt miljöarbete där dialogen med anställda, kunder, leverantörer och myndigheter är central. Vårt miljöledningssystem koordinerar och styr alla miljöpåverkande aktiviteter i hela verksamheten. Vi arbetar kontinuerligt för att göra våra produkter möjliga att återanvända, återvinna eller slutligen omhändertas med minsta möjliga resursanvändning och utan skadlig miljöpåverkan. Vårt miljöledningssystem är certifierat enligt kraven i SS EN ISO 14001.

Arbetsmiljö

Vi anser att en sund arbetsmiljö är kärnan i en framgångsrik organisation. Genom en strikt styrning av arbetsmiljön strävar vi efter att minimera risken för olyckor och tillbud. Att efterleva lagar och föreskrifter är inte bara en skyldighet utan en grundpelare i vårt åtagande för säkerhet och välbefinnande.

Vårt engagemang sträcker sig bortom att enbart uppfylla minimikraven. Genom ständiga förbättringar och samarbete med utvalda externa partners arbetar vi för att skapa en arbetsmiljö som är trygg, säker och positiv. Vårt arbetsmiljöledningssystem är certifierat enligt kraven i SS EN ISO 45001.

Träemballage är det bästa emballaget.

EXPERTER INOM EMBALLAGE

Innovativ & nyskapande kvalitet sedan 1962


Läs de senaste nyheterna från Aven
Hållbarhet i fokus
CO2 neutralt genom hela livscykeln
Förpackningar gjorda av nordiskt barrträ
Aven

13 AVDELNINGAR 
I SKANDINAVIEN


1,4 MILJONER 
PRODUKTER PRODUCERADE I SVERIGE, ÅRLIGEN


LOKAL PRODUKTION
MINSKAT CO2-UTSLÄPP


CERTIFIERAD
HÅLLBAR PRODUKTION