Från fiskelådor till ledande tillverkare av förpackningslösningar i trä.

Aven har en djupt rotad historia som sträcker sig tillbaka till 1962 då Einar Ung startade tillverkning av fisklådor i Rabbalshede. Vad som började som en blygsam verksamhet växte successivt och inkluderade snart även lastpallar, häckar och andra träemballagelösningar.

Einarung
Lastbil

Bilden till vänster: Einar Ung, sent 60-tal | Bilden till höger: Roland Ung 18 år (Einars son) med sin första bil 1968

År 1995 tog företaget Aven (Holmestrand, Norge) över Rabbalshede Pall och därmed tog en ny fas av företagets historia sin början. Ursprungligen startade Aven redan 1928 av Heine Aven, som drev ett sågverk i Holmestrand. Åren som följde präglades av utveckling och förändring.

Forsaträ AB förvärvade Aven AS i Holmestrand, tillsammans med dotterbolaget Aven Pallen i Rabbalshede 2006. Detta marknadsfördes som ett strategiskt steg för att ytterligare stärka och diversifiera verksamheten. Två år senare namnändras företagen till Aven med tillägg för ortsnamn för att stärka varumärket. I samband med namnändringen förändras bolagsstrukturen så att de operativa bolagen ägs av Aven Holding AB.

Dansk Träemballage A/S (DTE) förvärvar Aven Holmestrand AS och Aven Rabbalshede AB

 År 2015 nådde Aven en viktig milstolpe när Dansk Träemballage A/S (DTE) förvärvade Aven Holmestrand AS och Aven Rabbalshede AB. Detta förvärv stärkte inte bara Aven som en betydande aktör utan integrerade dem också i DTE, vilket positionerade dem som en ännu starkare kraft inom träemballage.

Aven och DTE har gemensamt format en historia som präglas av långsiktighet, kvalitet och en strävan efter innovation. Vår resa är en fusion av tradition och modernitet och vi fortsätter att skapa framtidens förpackningslösningar med rötterna stadigt förankrade i vår stolta historia.


Använd trä - för klimatets skull.
Miljövänligt
råmaterial
Hållbarhet
i fokus
Förpackningar gjorda
av nordiskt barrträ
Aven

13 AVDELNINGAR 
I SKANDINAVIEN


1,4 MILJONER 
PRODUKTER PRODUCERADE I SVERIGE, ÅRLIGEN


LOKAL PRODUKTION
MINSKAT CO2-UTSLÄPP


CERTIFIERAD
HÅLLBAR PRODUKTION