Hur kan Avens emballage se ut?

Fiskelada2

Specialemballage

Varje konstruktion är unik utifrån kundens krav. Tillsammans med kunden tar vi fram en konstruktion som är optimal. Finns det en befintlig konstruktion kan det även här finnas potential för kostnadseffektivisering och/eller produktutveckling.

Special2 Spceial1 Fiskelador

Lastpallar

Lastpallar är en typ av produkt som används för att frakta och lagra olika typer av gods.  Varje pallutförande har någon form av kundunik egenskap. Det är efter kundens behov som vi utvecklar lastpallen samt eventuellt emballage. Oavsett om det gäller europapallar, halvpallar eller en pall med specialmått efter era specifika behov så har vi det i vårt sortiment. Vi erbjuder många olika kvalitativa pallar.

Fyrvägspall

Traditionell pall som kan hanteras från fyra håll. Vi tillverkar pallen i många olika format; allt från standardmått 800x1200 mm, till mer kundunika format. Vårt fokus ligger alltid på att för varje kund hitta en produkt som möter krav och behov.

Tvåvägspall

Traditionell pall som endast kan hanteras från två håll (även benämnd regelpall). Vi tillverkar pallen i många olika format, helt efter kundens behov. Den här konstruktionen ger ofta mycket prestanda för pengarna.

Lastpall2 Lastpall3 Lastpall

Standard

Vi erbjuder EUR-pallar, pallkragar, pallock och mellanlägg.

Pallkrage och pallock

Standardmått för helpall är 800x1200x200 mm och halvpall 600x800x200 mm. Dessa är normalt sett lagervaror. Utöver dessa standardformat kan vi även tillhandahålla specialmått på pallkragar, utifrån era specifika önskemål. Vi kan även erbjuda pallkragar både med screentryck och infärgade. Normalt är de 4-ledade. Det finns även 6-ledade pallkragar för den som önskar. Som komplement kan vi också erbjuda pallock, både med standard- och specialmått tillverkade av hardboard, plywood, OSB, trä eller wellark.

EUR-pall

Vår EUR-pall produceras inom koncernen, närmare bestämt i Danska Ribe. Pallen är avsedd att användas för alla möjliga transportsätt: järnväg, väg, flyg eller sjö. EUR-pallen är testad för att säkerställa att den uppfyller EU:s standarder.

Mellanlägg

Vi erbjuder dem i hardboard, plywood, OSB, kartong och wellark. Standardmåtten är 745x1145 mm samt 545x745 mm. Vi tillhandahåller även specialmått utifrån kundens önskemål och behov.

EU Rpall
Eur

13 AVDELNINGAR 
I SKANDINAVIEN


1,4 MILJONER 
PRODUKTER PRODUCERADE I RABBALSHEDE, ÅRLIGEN


LOKAL PRODUKTION
MINSKAT CO2-UTSLÄPP


CERTIFIERAD
HÅLLBAR PRODUKTION