Fiskelada2
Hur kan Avens emballage se ut?
DSC01117
Varför räfflad och slät stålspik är det rätta valet för Aven
Skog 2
Gran vs fura
DSC01653
Detta betyder våra certifikat och märkningar
DSC01157
Emballage och konsumenttrender
Hallbarskog
Hållbart skogsbruk
DSC01481
Innovativ användning av trä i förpackningsindustrin
Aven Tidaholm 13
Trä – naturens mest hållbara resurs
Digitalisering
Digitalisering och spårbarhet inom träindustrin

13 AVDELNINGAR 
I SKANDINAVIEN


1,4 MILJONER 
PRODUKTER PRODUCERADE I SVERIGE, ÅRLIGEN


LOKAL PRODUKTION
MINSKAT CO2-UTSLÄPP


CERTIFIERAD
HÅLLBAR PRODUKTION