Aven leder vägen mot en hållbar förpackningsindustri

Nyhet topp


Hos Aven är hållbarhet inte bara en trend, det är vår kärnvärdering. Vi är starkt engagerade i att minska vår miljöpåverkan och skapa produkter och processer som främjar en hållbar framtid. Vår övertygelse är att varje steg på vår resa bidrar till en positiv inverkan både på samhället och planeten.

I takt med att förpackningsindustrin strävar efter att anpassa sig till hållbarhetskrav och efterfrågan på miljövänliga alternativ har trä stigit fram som en central råvara i skapandet av innovativa förpackningslösningar. Med den ökande användningen av digitalisering och avancerade tillverkningsmetoder bryter träförpackningsindustrin ny mark och dess potential för kreativitet och funktionalitet har aldrig varit större.

Avens cirkulära produktion

Den viktigaste och största beståndsdelen i Avens verksamhet växer i skogen. Trä är en oumbärlig råvara med många hållbarhetsfördelar. Genom ansvarsfullt skogsbruk och strategisk plantering kan vi förvalta skogarna på ett sätt som bevarar miljön och ger en konstant tillgång på trä. Denna hållbara skogshantering främjar biologisk mångfald och motverkar skogsskövling. Trä är helt återvinningsbart och genom återanvändning minimerar vi avfall och främjar en cirkulär ekonomi.

Vår vision sträcker sig bortom att bara producera emballage – vi vill leverera hållbara lösningar. Sedan augusti 2023 är vi stolta över att vara både FSC och PEFC certifierade, vilket möjliggör mer hållbart emballage med miljöcertifierat virke. Vi använder nordiskt barrträ från hållbart skogsbruk, där planteringen överstiger avverkningen. Samtidigt avger träden som används i vår produktion inte mer CO2 än när de odlades.

Vårt åtagande sträcker sig även till att skapa en cirkulär produktionsprocess. De senaste åren har vi utvecklat ett returemballagesystem vilket nu är i rullning. Retursystemet innebär att vi hämtar, sorterar och reparerar begagnade pallar åt våra kunder. Detta medför att vi tar vara på råvaran och ger produkterna nytt liv. Inget får gå till spillo. Det som inte går att reparera samt spillmaterial från vår produktion blir till slut bränsle för värmeverk. Detta gör att vi reducerar ned vårt avfall till minimum och optimerar vår resursanvändning.

EPD och transparens i produkterna

Spårbarhet har blivit en grundläggande princip inom träindustrin och spelar en kritisk roll för hållbarhetscertifieringar. Environmental Product Declaration (EPD) är ett viktigt verktyg inom hållbarhetsvärlden, speciellt inom träindustrin. En EPD är en standardiserad och verifierad rapport som tillhandahåller detaljerad information om en produkts miljöpåverkan över hela dess livscykel. Det inkluderar vanligtvis aspekter som råvaruprocess, produktion, distribution, användning och återvinning eller avfallshantering.

På Aven har vi länge kunnat CO2 deklarera våra Europapallar. Nu tar vi steget längre och arbetar för att under våren kunna tillhandahålla EPD:er för flertalet av våra produkter. Detta som ett steg i att ge våra kunder möjligheten att göra kvalificerade val och visa på den genuina hållbarheten i våra produkter.

Träförpackningar är framtiden

Innovativ användning av trä i förpackningsindustrin representerar en framtid där kreativitet och funktionalitet går hand i hand. Från modellerade förpackningslösningar till praktiska och hållbara alternativ skapar branschen en bred produktportfölj. Genom att maximera fördelarna med digitalisering och avancerad tillverkning formar träförpackningsindustrin en hållbar och dynamisk framtid. Det är en framtid där träets fantastiska egenskaper kombineras med teknologiska framsteg för att skapa förpackningar som inte bara skyddar produkter utan också berikar kundupplevelsen och bidrar till en mer hållbar konsumtion.

Som en del i utveckling utforskar vi på Aven hela tiden nya möjligheter med trä som råvara. Framåt arbetar vi för att utveckla en ny spännande produkt som förhoppningsvis ytterligare kommer att berika upplevelsen för våra kunder och bidra till en bredare och mer miljövänlig produktportfölj i branschen. Vi är stolta över att kunna kalla oss Träambassadörer för förpackningsindustrin.

Nyhet1 Nyhet3 Nyhet2

13 AVDELNINGAR 
I SKANDINAVIEN


1,4 MILJONER 
PRODUKTER PRODUCERADE I SVERIGE, ÅRLIGEN


LOKAL PRODUKTION
MINSKAT CO2-UTSLÄPP


CERTIFIERAD
HÅLLBAR PRODUKTION