Leverans framför allt

AVEN Lastbil Med Slap

DTE är Sveriges, Norges och Danmarks ledande tillverkare av förpackningslösningar i trä. Bolaget arbetar för att framgångsrikt utveckla, tillverka och sälja träbaserade lastbärare och emballage till industrikunder. Med höga krav på kvalitet, funktion och leveransprecision arbetar vi på Aven för att skapa långsiktiga relationer med kunder och leverantörer.

Emballage helt i trä

Kärnan i Avens verksamhet är trä, direkt från skogsbruket. Under sin livstid har ett träd absorberat långt mer CO2 än vad som krävs vid förädling när vi bygger våra produkter. Vi arbetar kontinuerligt för att produkterna vi köper, tillverkar och säljer på sikt skall vara möjliga att återanvända, återvinna eller slutligt omhändertas med minsta möjliga resursanvändning och utan skadlig miljöpåverkan. Vår vision är att kunna leverera ett optimalt och hållbart emballage med miljöcertifierade råvaror enligt FSC® och PEFC.

Enkelt och hållbart retursystem

Med en lång tradition av att skräddarsy emballagelösningar i trä, för flera olika branscher, vill vi både vara ett hållbart och smart val för dig som önskar göra skillnad. Under en tid har vi i mindre skala utvecklat ett pilotprojekt i form av ett retursystem för att köpa begagnade pallar. Vi ser att du som kund i framtiden skall kunna vända dig till oss när din produkt inte längre är brukbar. Därefter hämtar vi produkten, sorterar och klassar den beroende på kvalitet, för att sedan kompensera dig med en summa motsvarande produktens värde. Ett enkelt system där det enda du som kund behöver göra är att ta kontakt med oss. För att kunna ta projektet i kraft, samt utöka vår nytillverkning, har vi under våren -22 köpt en fastighet i Tidaholm på 7000 m2, med 50 000 m2 tillhörande tomt, vilken vi tidigare hyrt för viss specialtillverkning. I fastigheten kommer vi även att lagerhålla artiklar ur vårt standardsortiment som exempelvis EUR-pall, pallkragar och plywoodlock för bättre leveransprecision och närhet till kunden.

Nytt förvärv 2022

På Aven lägger vi stor vikt vid att skapa långsiktiga och starka relationer. Vi är ett flexibelt bolag som arbetar med ett flexibelt material. Tillsammans med våra samarbetspartners kan vi därigenom utveckla kundanpassade lösningar som uppfyller eller överträffar önskade behov.

Närhet till kunden är avgörande när det kommer till leveransprecision. Därför har bolaget systeranläggningar runt om i Skandinavien som kan förkorta eller stödja leveranserna till våra kunder. Det senaste tillskottet i DTE-familjen är Røyrås Treindustri AS i Norge som bolaget förvärvade i juli månad. Ett tillskott som gör att vi kommer kunna erbjuda ännu bättre leveransprecision. Alla våra produkter, även de mest komplicerade, skall effektivt kunna produceras till rätt kvalitet i rätt tid. Vi arbetar långsiktigt, inte långsamt.


13 AVDELNINGAR 
I SKANDINAVIEN


1,4 MILJONER 
PRODUKTER PRODUCERADE I SVERIGE, ÅRLIGEN


LOKAL PRODUKTION
MINSKAT CO2-UTSLÄPP


CERTIFIERAD
HÅLLBAR PRODUKTION