Kärnan i Avens verksamhet är trä, direkt från skogsbruket.

Skog 2

EXPERTER PÅ TRÄEMBALLAGE

Kvalitets­­­­-
förpack­ningar på nolltid.

Det finns inga gränser för oss när det kommer till att utmana oss själva inom träförpackningar. Tack vare kvaliteten på träet vi använder finns det otaliga möjligheter att skapa rätt förpackning för ditt ändamål.

Mycket av våra förpackningar, t.ex. pallar, är redo att gå i standardstorlekar och du kan beställa från dag till dag, så du behöver inte ha mer till hands än vad du omedelbart behöver.

Trad

Lastpallar

Varje pallutförande har någon form av kundunik egenskap. Det är efter kundens behov som vi utvecklar lastpallen samt eventuellt emballage.

Varje konstruktion är unik utifrån kundens krav. Tillsammans med kunden tar vi fram en konstruktion som är optimal. Finns det en befintlig konstruktion kan det även här finnas potential för kostnadseffektivisering och/eller produktutveckling.

Traditionell pall som kan hanteras från fyra håll. Vi tillverkar pallen i många olika format; allt från standardstorleken 800x1200 mm till mer kundunika format.

Traditionell pall som endast kan hanteras från två håll (även benämnd regelpall). Vi tillverkar pallen i många olika format, helt efter kunden behov. Den här konstruktionen ger ofta mycket prestanda för pengarna.

Samling lastpall

Standard

Vi kan erbjuda en helhetslösning med att leverera EUR-pall, pallkrage, pallock och mellanlägg.

  • EUR-pall: 800x1200 mm
  • Halvpallar 600x800 mm

- Helpall: 800x1200x200 mm 
- Halvpall 600x800x200 mm

- Vi erbjuder dem i hardboard, plywood, OSB, kartong och wellark
- Standardmått 800x1200 mm och 600x800 mm

- Vi erbjuder dem i hardboard, plywood, OSB, kartong och wellark
- Standardmått 745x1145 mm och 545x745 mm

Samling standard

Trä- och plywoodlådor

Varje låda har någon form av kundunik egenskap oavsett om den är av plywood eller trä. Det är efter kundens krav som vi utvecklar emballaget. Det är inte ovanligt att vi använder kompletterande material för att lösa kundens emballeringskrav på bästa sätt.

En speciallåda kan vara konstruerad på många olika sätt och bestå av flera olika material.
T.ex. trä, plywood, wellpapp, metall etc. Det är kundens krav som styr konstruktionen och materialvalen. Tillsammans med kunderna tar vi fram en konstruktion som är optimal för just deras produkter och även var den skall skeppas så att vi kan utfärda rätt märkning.

Genom att använda plywoodens unika egenskaper kan vi tillverka väldigt lätta och hållbara lådor. Konstruktionen är väldigt uppskattad då den är mindre skrymmande. Det ger mindre lagerkostnader och lägre fraktkostnader. Vid packning monteras plywoodlådan samman på ett smart sätt allteftersom packningen pågår, vilket ger ett mer ergonomiskt arbetssätt än att packa i en traditionell lådkonstruktion. Vi kan även tillhandahålla rätt verktyg för optimal montering.

Vi erbjuder naturligtvis denna traditionella konstruktion i vårt sortiment. De består vanligast av trä, men går även att kombinera med andra material som exempelvis plywood, wellpapp, metall etc.

Samling tra plywood

Returemballage

Om du har gamla pallar du inte längre använder kan vi hjälpa dig med det praktiskt. Vi köper, säljer och reparerar begagnade pallar:

  • EUR-pallar
  • Halvpallar
  • Engångspallar
  • Pallkragar
  • Specialpallar
Samling retur

Hög kvalitet, leveranssäkerhet och funktion.

Leverans framför allt.

För oss är närhet till kunden avgörande när det kommer till leveransprecision. Därför har vi ett flertal fabriker i Norden. Alla våra produkter, även de mest komplicerade, skall effektivt kunna produceras till rätt kvalitet i rätt tid.

Christer

13 AVDELNINGAR 
I SKANDINAVIEN


1,4 MILJONER 
PRODUKTER PRODUCERADE I SVERIGE, ÅRLIGEN


LOKAL PRODUKTION
MINSKAT CO2-UTSLÄPP


CERTIFIERAD
HÅLLBAR PRODUKTION